ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคุณสมบัติของ intein ของยีน DnaX ของ Spirulina platensis C1 เพื่อใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์โปรตีน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคุณสมบัติของ intein ของยีน DnaX ของ Spirulina platensis C1 เพื่อใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์โปรตีน
นักวิจัย : กอบกุล เหล่าเท้ง , สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ , วัฒนา เจียมตน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กอบกุล เหล่าเท้ง , สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ , วัฒนา เจียมตน . (2550). การศึกษาคุณสมบัติของ intein ของยีน DnaX ของ Spirulina platensis C1 เพื่อใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์โปรตีน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
กอบกุล เหล่าเท้ง , สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ , วัฒนา เจียมตน . 2550. "การศึกษาคุณสมบัติของ intein ของยีน DnaX ของ Spirulina platensis C1 เพื่อใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์โปรตีน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
กอบกุล เหล่าเท้ง , สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ , วัฒนา เจียมตน . "การศึกษาคุณสมบัติของ intein ของยีน DnaX ของ Spirulina platensis C1 เพื่อใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์โปรตีน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550. Print.
กอบกุล เหล่าเท้ง , สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ , วัฒนา เจียมตน . การศึกษาคุณสมบัติของ intein ของยีน DnaX ของ Spirulina platensis C1 เพื่อใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์โปรตีน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2550.