ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างค่าฮีสตามีนที่ตรวจวิเคราะห์จากเครื่อง HPLC และ Fluorometer ในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลตากแห้ง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างค่าฮีสตามีนที่ตรวจวิเคราะห์จากเครื่อง HPLC และ Fluorometer ในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลตากแห้ง
นักวิจัย : องอาจ วัฒนชัยยิ่งยง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
องอาจ วัฒนชัยยิ่งยง . (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างค่าฮีสตามีนที่ตรวจวิเคราะห์จากเครื่อง HPLC และ Fluorometer ในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลตากแห้ง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
องอาจ วัฒนชัยยิ่งยง . 2551. "ความสัมพันธ์ระหว่างค่าฮีสตามีนที่ตรวจวิเคราะห์จากเครื่อง HPLC และ Fluorometer ในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลตากแห้ง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
องอาจ วัฒนชัยยิ่งยง . "ความสัมพันธ์ระหว่างค่าฮีสตามีนที่ตรวจวิเคราะห์จากเครื่อง HPLC และ Fluorometer ในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลตากแห้ง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551. Print.
องอาจ วัฒนชัยยิ่งยง . ความสัมพันธ์ระหว่างค่าฮีสตามีนที่ตรวจวิเคราะห์จากเครื่อง HPLC และ Fluorometer ในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลตากแห้ง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2551.