ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ในการบ่งชี้ความคงสภาพและวิธีวิเคราะห์หาปริมาณของเซฟไตรอะโซนในยาฉีดด้วยวิธีรงคเลขผิวบาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ในการบ่งชี้ความคงสภาพและวิธีวิเคราะห์หาปริมาณของเซฟไตรอะโซนในยาฉีดด้วยวิธีรงคเลขผิวบาง
นักวิจัย : ปนัดดา พัฒนวศิน , อุทัย โสธนะพันธุ์ , ลาวัลย์ ศรีพงษ์ , อินทิรา กาญจนไพบูลย์
คำค้น : เซฟไตรอะโซน , โซเดียม , รงคเลขผิวบาง , การวิเคราะห์เชิงภาพ , เดนสิโตเมตรี , ceftriaxone , sodium , TLC , image , analysis , densitometry
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ในการบ่งชี้ความคงสภาพ (stability-indicating method) ของเซฟไตรอะโซนในยาฉีดด้วยวิธีรงคเลขผิวบาง 2. การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณเซฟไตรอะโซนในยาฉีดด้วยวิธีรงคเลขผิวบางโดยอาศัยเทคนิคเชิงภาพ 3. การประยุกต์ใช้วิธีที่ได้รับการพัฒนาในการวิเคราะห์ตัวอย่างยาฉีดเซฟไตรอะโซนที่มีจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อการวิเคราะห์หาปริมาณและการศึกษาความคงสภาพของตัวอย่างยาฉีด

บรรณานุกรม :
ปนัดดา พัฒนวศิน , อุทัย โสธนะพันธุ์ , ลาวัลย์ ศรีพงษ์ , อินทิรา กาญจนไพบูลย์ . (2553). การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ในการบ่งชี้ความคงสภาพและวิธีวิเคราะห์หาปริมาณของเซฟไตรอะโซนในยาฉีดด้วยวิธีรงคเลขผิวบาง.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปนัดดา พัฒนวศิน , อุทัย โสธนะพันธุ์ , ลาวัลย์ ศรีพงษ์ , อินทิรา กาญจนไพบูลย์ . 2553. "การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ในการบ่งชี้ความคงสภาพและวิธีวิเคราะห์หาปริมาณของเซฟไตรอะโซนในยาฉีดด้วยวิธีรงคเลขผิวบาง".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปนัดดา พัฒนวศิน , อุทัย โสธนะพันธุ์ , ลาวัลย์ ศรีพงษ์ , อินทิรา กาญจนไพบูลย์ . "การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ในการบ่งชี้ความคงสภาพและวิธีวิเคราะห์หาปริมาณของเซฟไตรอะโซนในยาฉีดด้วยวิธีรงคเลขผิวบาง."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2553. Print.
ปนัดดา พัฒนวศิน , อุทัย โสธนะพันธุ์ , ลาวัลย์ ศรีพงษ์ , อินทิรา กาญจนไพบูลย์ . การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ในการบ่งชี้ความคงสภาพและวิธีวิเคราะห์หาปริมาณของเซฟไตรอะโซนในยาฉีดด้วยวิธีรงคเลขผิวบาง. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2553.