ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเข้าใช้บริการพื้นที่สีเขียวนันทนาการในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นักวิจัย : ปุณยนุช รุธิรโก
คำค้น : พื้นที่สีเขียว , การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ , เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการเข้าใช้บริการพื้นที่สีเขียวนันทนาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกระจายของพื้นที่สีเขียวนันทนาการ การเข้าถึงพื้นที่สีเขียวนันทนาการของชุมชนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริการพื้นที่สีเขียวนันทนาการ ผลการศึกษาการกระจายของพื้นที่สีเขียวนันทนาการโดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (Auto correlation, Moran

บรรณานุกรม :