ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างสุขภาพแบบองค์รวมด้วย "วิทยาศาสตร์การกีฬา"

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างสุขภาพแบบองค์รวมด้วย "วิทยาศาสตร์การกีฬา"
นักวิจัย : สีขาว, เชื้อปรุง
คำค้น : วิทยาศาสตร์สุขภาพ , การส่งเสริมสุขภาพ , วิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/5770
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

หนึ่งผลงานหนึ่งอาจารย์ ประจำปี2555

บรรณานุกรม :
สีขาว, เชื้อปรุง . (2555). การสร้างสุขภาพแบบองค์รวมด้วย "วิทยาศาสตร์การกีฬา".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
สีขาว, เชื้อปรุง . 2555. "การสร้างสุขภาพแบบองค์รวมด้วย "วิทยาศาสตร์การกีฬา"".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
สีขาว, เชื้อปรุง . "การสร้างสุขภาพแบบองค์รวมด้วย "วิทยาศาสตร์การกีฬา"."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2555. Print.
สีขาว, เชื้อปรุง . การสร้างสุขภาพแบบองค์รวมด้วย "วิทยาศาสตร์การกีฬา". นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2555.