ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการบำบัดทางการพยาบาลด้วยเรกิเพื่อส่งเสริมสุขภาวะกายจิตของสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบำบัดทางการพยาบาลด้วยเรกิเพื่อส่งเสริมสุขภาวะกายจิตของสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
นักวิจัย : ปรียา แก้วพิมล , วิไลพร สมานกสิกรณ์
คำค้น : พลังบำบัดเรกิ, สตรีตั้งครรภ์, ความดันโลหิตสูง , คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรียา แก้วพิมล , วิไลพร สมานกสิกรณ์ . (2557). การพัฒนารูปแบบการบำบัดทางการพยาบาลด้วยเรกิเพื่อส่งเสริมสุขภาวะกายจิตของสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปรียา แก้วพิมล , วิไลพร สมานกสิกรณ์ . 2557. "การพัฒนารูปแบบการบำบัดทางการพยาบาลด้วยเรกิเพื่อส่งเสริมสุขภาวะกายจิตของสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปรียา แก้วพิมล , วิไลพร สมานกสิกรณ์ . "การพัฒนารูปแบบการบำบัดทางการพยาบาลด้วยเรกิเพื่อส่งเสริมสุขภาวะกายจิตของสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
ปรียา แก้วพิมล , วิไลพร สมานกสิกรณ์ . การพัฒนารูปแบบการบำบัดทางการพยาบาลด้วยเรกิเพื่อส่งเสริมสุขภาวะกายจิตของสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.