ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุปกรณ์วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยาง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อุปกรณ์วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยาง
นักวิจัย : ธเนศ เคารพาพงศ์ , สหพงษ์ สมวงศ์ , อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย , สายัณห์ สดุดี , มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ
คำค้น : การวัด เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง ไมโครเวฟ , คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณแผ่นดิน
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธเนศ เคารพาพงศ์ , สหพงษ์ สมวงศ์ , อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย , สายัณห์ สดุดี , มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ . (2556). อุปกรณ์วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยาง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธเนศ เคารพาพงศ์ , สหพงษ์ สมวงศ์ , อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย , สายัณห์ สดุดี , มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ . 2556. "อุปกรณ์วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยาง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธเนศ เคารพาพงศ์ , สหพงษ์ สมวงศ์ , อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย , สายัณห์ สดุดี , มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ . "อุปกรณ์วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยาง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
ธเนศ เคารพาพงศ์ , สหพงษ์ สมวงศ์ , อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย , สายัณห์ สดุดี , มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ . อุปกรณ์วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยาง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.