ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาอายุด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ของฟอสซิลหอยน้ำจืดและ เครื่องปั้นดินเผาบริเวณแหล่งโบราณคดีถ้ำเขาหานจังหวัดสตูล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาอายุด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ของฟอสซิลหอยน้ำจืดและ เครื่องปั้นดินเผาบริเวณแหล่งโบราณคดีถ้ำเขาหานจังหวัดสตูล
นักวิจัย : ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ
คำค้น : ฟอสซิลหอย, เทอร์โมลูมิเนสเซนซ์, เครื่องปั้นดินเผา, ถ้ำเขาหาน Fossil Shell
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณแผ่นดิน
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ . (2556). การหาอายุด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ของฟอสซิลหอยน้ำจืดและ เครื่องปั้นดินเผาบริเวณแหล่งโบราณคดีถ้ำเขาหานจังหวัดสตูล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ . 2556. "การหาอายุด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ของฟอสซิลหอยน้ำจืดและ เครื่องปั้นดินเผาบริเวณแหล่งโบราณคดีถ้ำเขาหานจังหวัดสตูล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ . "การหาอายุด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ของฟอสซิลหอยน้ำจืดและ เครื่องปั้นดินเผาบริเวณแหล่งโบราณคดีถ้ำเขาหานจังหวัดสตูล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ . การหาอายุด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ของฟอสซิลหอยน้ำจืดและ เครื่องปั้นดินเผาบริเวณแหล่งโบราณคดีถ้ำเขาหานจังหวัดสตูล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.