ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโปรแกรมการพัฒนาแกนนำเยาวชนไทยมุสลิมต่อการป้องกันการใช้ความรุนแรงในสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมการพัฒนาแกนนำเยาวชนไทยมุสลิมต่อการป้องกันการใช้ความรุนแรงในสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา
นักวิจัย : วันดี สุทธรังษี , ศรีสุดา วนาลีสิน , อังคณา วังทอง , บุญยราศรี ช่างเหล็ก , สุกัญญา เทพโซ๊ะ , สุชาดา สัญญา , วินีกาญจน์ คงสุวรรณ
คำค้น : การป้องกันการใช้ความรุนแรง, ความรุนแรง, วัยรุ่นไทยมุสลิม, สถานการณ์ชายแดนภาคใต้ , คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณแผ่นดิน
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วันดี สุทธรังษี , ศรีสุดา วนาลีสิน , อังคณา วังทอง , บุญยราศรี ช่างเหล็ก , สุกัญญา เทพโซ๊ะ , สุชาดา สัญญา , วินีกาญจน์ คงสุวรรณ . (2556). ผลของโปรแกรมการพัฒนาแกนนำเยาวชนไทยมุสลิมต่อการป้องกันการใช้ความรุนแรงในสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วันดี สุทธรังษี , ศรีสุดา วนาลีสิน , อังคณา วังทอง , บุญยราศรี ช่างเหล็ก , สุกัญญา เทพโซ๊ะ , สุชาดา สัญญา , วินีกาญจน์ คงสุวรรณ . 2556. "ผลของโปรแกรมการพัฒนาแกนนำเยาวชนไทยมุสลิมต่อการป้องกันการใช้ความรุนแรงในสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วันดี สุทธรังษี , ศรีสุดา วนาลีสิน , อังคณา วังทอง , บุญยราศรี ช่างเหล็ก , สุกัญญา เทพโซ๊ะ , สุชาดา สัญญา , วินีกาญจน์ คงสุวรรณ . "ผลของโปรแกรมการพัฒนาแกนนำเยาวชนไทยมุสลิมต่อการป้องกันการใช้ความรุนแรงในสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
วันดี สุทธรังษี , ศรีสุดา วนาลีสิน , อังคณา วังทอง , บุญยราศรี ช่างเหล็ก , สุกัญญา เทพโซ๊ะ , สุชาดา สัญญา , วินีกาญจน์ คงสุวรรณ . ผลของโปรแกรมการพัฒนาแกนนำเยาวชนไทยมุสลิมต่อการป้องกันการใช้ความรุนแรงในสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.