ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลผสมสำหรับใช้ในเตาเผาและเตาผลิตก๊าซชีวมวล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลผสมสำหรับใช้ในเตาเผาและเตาผลิตก๊าซชีวมวล
นักวิจัย : ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา , ชยุต นันทดุสิต , กิตตินันท์ มลิวรรณ , นันทพันธ์ นภัทรานันทน์
คำค้น : เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง, ตัวประสาน, หญ้าเนเปียร์, ทะลายปาล์ม , คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา , ชยุต นันทดุสิต , กิตตินันท์ มลิวรรณ , นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ . (2557). การศึกษาแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลผสมสำหรับใช้ในเตาเผาและเตาผลิตก๊าซชีวมวล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา , ชยุต นันทดุสิต , กิตตินันท์ มลิวรรณ , นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ . 2557. "การศึกษาแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลผสมสำหรับใช้ในเตาเผาและเตาผลิตก๊าซชีวมวล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา , ชยุต นันทดุสิต , กิตตินันท์ มลิวรรณ , นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ . "การศึกษาแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลผสมสำหรับใช้ในเตาเผาและเตาผลิตก๊าซชีวมวล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา , ชยุต นันทดุสิต , กิตตินันท์ มลิวรรณ , นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ . การศึกษาแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลผสมสำหรับใช้ในเตาเผาและเตาผลิตก๊าซชีวมวล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.