ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของการใช้น้ำมันช่วยแปรรูปที่ดัดแปรจากน้ำมันพืชต่อพฤติกรรมกระบวนการแปรรูปแบบเอกซทรูด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของการใช้น้ำมันช่วยแปรรูปที่ดัดแปรจากน้ำมันพืชต่อพฤติกรรมกระบวนการแปรรูปแบบเอกซทรูด
นักวิจัย : อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ , กรรณิการ์ สหกะโร
คำค้น : คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณแผ่นดิน
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ , กรรณิการ์ สหกะโร . (2556). อิทธิพลของการใช้น้ำมันช่วยแปรรูปที่ดัดแปรจากน้ำมันพืชต่อพฤติกรรมกระบวนการแปรรูปแบบเอกซทรูด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ , กรรณิการ์ สหกะโร . 2556. "อิทธิพลของการใช้น้ำมันช่วยแปรรูปที่ดัดแปรจากน้ำมันพืชต่อพฤติกรรมกระบวนการแปรรูปแบบเอกซทรูด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ , กรรณิการ์ สหกะโร . "อิทธิพลของการใช้น้ำมันช่วยแปรรูปที่ดัดแปรจากน้ำมันพืชต่อพฤติกรรมกระบวนการแปรรูปแบบเอกซทรูด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ , กรรณิการ์ สหกะโร . อิทธิพลของการใช้น้ำมันช่วยแปรรูปที่ดัดแปรจากน้ำมันพืชต่อพฤติกรรมกระบวนการแปรรูปแบบเอกซทรูด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.