ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพปัจจุบันของแนวปะการัง บริเวณเกาะยอและเกาะอีเลา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพปัจจุบันของแนวปะการัง บริเวณเกาะยอและเกาะอีเลา จังหวัดชลบุรี
นักวิจัย : สมถวิล เดชะพรหมพันธุ์ , ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม , สิทธิพันธ์ ศิริรัตนชัย
คำค้น : แนวปะการัง , เกาะอีเลา , สภาพปัจจุบัน , เกาะยอ , จังหวัดชลบุรี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/39
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมถวิล เดชะพรหมพันธุ์ , ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม , สิทธิพันธ์ ศิริรัตนชัย . (). สภาพปัจจุบันของแนวปะการัง บริเวณเกาะยอและเกาะอีเลา จังหวัดชลบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมถวิล เดชะพรหมพันธุ์ , ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม , สิทธิพันธ์ ศิริรัตนชัย . . "สภาพปัจจุบันของแนวปะการัง บริเวณเกาะยอและเกาะอีเลา จังหวัดชลบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมถวิล เดชะพรหมพันธุ์ , ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม , สิทธิพันธ์ ศิริรัตนชัย . "สภาพปัจจุบันของแนวปะการัง บริเวณเกาะยอและเกาะอีเลา จังหวัดชลบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
สมถวิล เดชะพรหมพันธุ์ , ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม , สิทธิพันธ์ ศิริรัตนชัย . สภาพปัจจุบันของแนวปะการัง บริเวณเกาะยอและเกาะอีเลา จังหวัดชลบุรี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .