ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาด 10 ไมโครเมตรและขนาด 2.5 ไมโครเมตร ที่เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอ แม่ริม และอำเภอจอมทอง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาด 10 ไมโครเมตรและขนาด 2.5 ไมโครเมตร ที่เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอ แม่ริม และอำเภอจอมทอง
นักวิจัย : ทิพย์สุคนธ์ คุ้มแสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทิพย์สุคนธ์ คุ้มแสง . (). การเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาด 10 ไมโครเมตรและขนาด 2.5 ไมโครเมตร ที่เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอ แม่ริม และอำเภอจอมทอง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ทิพย์สุคนธ์ คุ้มแสง . . "การเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาด 10 ไมโครเมตรและขนาด 2.5 ไมโครเมตร ที่เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอ แม่ริม และอำเภอจอมทอง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ทิพย์สุคนธ์ คุ้มแสง . "การเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาด 10 ไมโครเมตรและขนาด 2.5 ไมโครเมตร ที่เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอ แม่ริม และอำเภอจอมทอง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ทิพย์สุคนธ์ คุ้มแสง . การเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาด 10 ไมโครเมตรและขนาด 2.5 ไมโครเมตร ที่เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอ แม่ริม และอำเภอจอมทอง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .