ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิตพริกดอง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิตพริกดอง
นักวิจัย : อรอินทุ์ ประไชโย , ธีรพร กงบังเกิด
คำค้น : กระบวน,พริกดอง
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาการผลิตพริกดองโดยใช้วัตถุดิบคือ พริกสายพันธุ์พริกมัน โดยจะเริ่มจากการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการผลิต เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการผลิตที่เหมาะสมในการผลิตพริกดอง ในห้องปฏิบัติการศึกษาหาดัชนีชี้วัดคุณภาพที่สำคัญของผลิตภัณฑ์พริกดอง

บรรณานุกรม :
อรอินทุ์ ประไชโย , ธีรพร กงบังเกิด . (2548). การพัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิตพริกดอง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อรอินทุ์ ประไชโย , ธีรพร กงบังเกิด . 2548. "การพัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิตพริกดอง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อรอินทุ์ ประไชโย , ธีรพร กงบังเกิด . "การพัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิตพริกดอง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
อรอินทุ์ ประไชโย , ธีรพร กงบังเกิด . การพัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิตพริกดอง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.