ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงสายพันธุ์ Acctobacter sp. โดย N-methly-N-nitro-N-nitrosoguanidine และแสงอัตราไวโอเลต

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงสายพันธุ์ Acctobacter sp. โดย N-methly-N-nitro-N-nitrosoguanidine และแสงอัตราไวโอเลต
นักวิจัย : ศิริพงษ์ เปรมจิต
คำค้น : Acctobacter,NmethlyNnitroNnitrosoguanidine,สายพันธุ์,แสงอัตราไวโอเลต
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. คัดแยกเชื้อแบคทีเรียที่ผลิตเซลลูโลสจากโรงงานผลิตวุ้นน้ำมะพร้าว 2. ชักนำ Acctobacter sp.

บรรณานุกรม :
ศิริพงษ์ เปรมจิต . (2548). การปรับปรุงสายพันธุ์ Acctobacter sp. โดย N-methly-N-nitro-N-nitrosoguanidine และแสงอัตราไวโอเลต.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศิริพงษ์ เปรมจิต . 2548. "การปรับปรุงสายพันธุ์ Acctobacter sp. โดย N-methly-N-nitro-N-nitrosoguanidine และแสงอัตราไวโอเลต".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศิริพงษ์ เปรมจิต . "การปรับปรุงสายพันธุ์ Acctobacter sp. โดย N-methly-N-nitro-N-nitrosoguanidine และแสงอัตราไวโอเลต."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
ศิริพงษ์ เปรมจิต . การปรับปรุงสายพันธุ์ Acctobacter sp. โดย N-methly-N-nitro-N-nitrosoguanidine และแสงอัตราไวโอเลต. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.