ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตมวลชีวภาพของเชื้อรามายโคปรสิต Trichoderma harzianum สายพันธุ์ที่ทนทานสารเคมีแมนโคเซป (mancozeb)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตมวลชีวภาพของเชื้อรามายโคปรสิต Trichoderma harzianum สายพันธุ์ที่ทนทานสารเคมีแมนโคเซป (mancozeb)
นักวิจัย : นิวัฒ เสนาะเมือง , พิศาล ศิริธร , วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์
คำค้น : harzianum,mancozeb,Trichoderma,มวลชีวภาพ,สายพันธุ์ที่ทนทานสารเคมีแมนโคเซป,เชื้อรามายโคปรสิต
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
นิวัฒ เสนาะเมือง , พิศาล ศิริธร , วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ . (2542). การผลิตมวลชีวภาพของเชื้อรามายโคปรสิต Trichoderma harzianum สายพันธุ์ที่ทนทานสารเคมีแมนโคเซป (mancozeb).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิวัฒ เสนาะเมือง , พิศาล ศิริธร , วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ . 2542. "การผลิตมวลชีวภาพของเชื้อรามายโคปรสิต Trichoderma harzianum สายพันธุ์ที่ทนทานสารเคมีแมนโคเซป (mancozeb)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิวัฒ เสนาะเมือง , พิศาล ศิริธร , วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ . "การผลิตมวลชีวภาพของเชื้อรามายโคปรสิต Trichoderma harzianum สายพันธุ์ที่ทนทานสารเคมีแมนโคเซป (mancozeb)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2542. Print.
นิวัฒ เสนาะเมือง , พิศาล ศิริธร , วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ . การผลิตมวลชีวภาพของเชื้อรามายโคปรสิต Trichoderma harzianum สายพันธุ์ที่ทนทานสารเคมีแมนโคเซป (mancozeb). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2542.