ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระดับภูมิคุ้มโรคของวัคซีนป้องกันโรคเต้านมอักเสบที่ทำจากเชื้อ Staphylococcus Aureus ชนิดที่สามารถสร้างแคปซูลในหนูเมาส์ที่ใช้เป็นโมเดลสำหรับการศึกษาโรคเต้านมอักเสบ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระดับภูมิคุ้มโรคของวัคซีนป้องกันโรคเต้านมอักเสบที่ทำจากเชื้อ Staphylococcus Aureus ชนิดที่สามารถสร้างแคปซูลในหนูเมาส์ที่ใช้เป็นโมเดลสำหรับการศึกษาโรคเต้านมอักเสบ
นักวิจัย : ประสาน ตังควัฒนา , สิริขจร ตังควัฒนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ประสาน ตังควัฒนา , สิริขจร ตังควัฒนา . (2542). ระดับภูมิคุ้มโรคของวัคซีนป้องกันโรคเต้านมอักเสบที่ทำจากเชื้อ Staphylococcus Aureus ชนิดที่สามารถสร้างแคปซูลในหนูเมาส์ที่ใช้เป็นโมเดลสำหรับการศึกษาโรคเต้านมอักเสบ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประสาน ตังควัฒนา , สิริขจร ตังควัฒนา . 2542. "ระดับภูมิคุ้มโรคของวัคซีนป้องกันโรคเต้านมอักเสบที่ทำจากเชื้อ Staphylococcus Aureus ชนิดที่สามารถสร้างแคปซูลในหนูเมาส์ที่ใช้เป็นโมเดลสำหรับการศึกษาโรคเต้านมอักเสบ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประสาน ตังควัฒนา , สิริขจร ตังควัฒนา . "ระดับภูมิคุ้มโรคของวัคซีนป้องกันโรคเต้านมอักเสบที่ทำจากเชื้อ Staphylococcus Aureus ชนิดที่สามารถสร้างแคปซูลในหนูเมาส์ที่ใช้เป็นโมเดลสำหรับการศึกษาโรคเต้านมอักเสบ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2542. Print.
ประสาน ตังควัฒนา , สิริขจร ตังควัฒนา . ระดับภูมิคุ้มโรคของวัคซีนป้องกันโรคเต้านมอักเสบที่ทำจากเชื้อ Staphylococcus Aureus ชนิดที่สามารถสร้างแคปซูลในหนูเมาส์ที่ใช้เป็นโมเดลสำหรับการศึกษาโรคเต้านมอักเสบ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2542.