ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์เขตร้อนเพื่อการผลิตอาหารผสมครบส่วน สำหรับโคนมที่ให้นมปานกลางในประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์เขตร้อนเพื่อการผลิตอาหารผสมครบส่วน สำหรับโคนมที่ให้นมปานกลางในประเทศไทย
นักวิจัย : กังวาน ธรรมแสง , สุรชัย สุวรรณลี , วันชัย อินทิแสง
คำค้น : ค่าทางโภชนะ,ประเทศไทย,พืชอาหารสัตว์เขตร้อน,อาหารผสมครบส่วน,โคนมที่ให้นมปานกลาง
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพื่อศึกษาการประเมินคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์เขตร้อนเพื่อผลิตอาหารผสมครบส่วนสำหรับโคนมที่ให้นมปานกลางในประเทศไทย

บรรณานุกรม :
กังวาน ธรรมแสง , สุรชัย สุวรรณลี , วันชัย อินทิแสง . (2544). การประเมินค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์เขตร้อนเพื่อการผลิตอาหารผสมครบส่วน สำหรับโคนมที่ให้นมปานกลางในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กังวาน ธรรมแสง , สุรชัย สุวรรณลี , วันชัย อินทิแสง . 2544. "การประเมินค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์เขตร้อนเพื่อการผลิตอาหารผสมครบส่วน สำหรับโคนมที่ให้นมปานกลางในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กังวาน ธรรมแสง , สุรชัย สุวรรณลี , วันชัย อินทิแสง . "การประเมินค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์เขตร้อนเพื่อการผลิตอาหารผสมครบส่วน สำหรับโคนมที่ให้นมปานกลางในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544. Print.
กังวาน ธรรมแสง , สุรชัย สุวรรณลี , วันชัย อินทิแสง . การประเมินค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์เขตร้อนเพื่อการผลิตอาหารผสมครบส่วน สำหรับโคนมที่ให้นมปานกลางในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2544.