ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้สารเคมีบางชนิดเพื่อปรับปรุงการติดผลของลองกอง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้สารเคมีบางชนิดเพื่อปรับปรุงการติดผลของลองกอง
นักวิจัย : สุจริต ส่วนไพโรจน์
คำค้น : การติดผล,ลองกอง,สารเคมีบาง
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุจริต ส่วนไพโรจน์ . (2538). การใช้สารเคมีบางชนิดเพื่อปรับปรุงการติดผลของลองกอง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุจริต ส่วนไพโรจน์ . 2538. "การใช้สารเคมีบางชนิดเพื่อปรับปรุงการติดผลของลองกอง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุจริต ส่วนไพโรจน์ . "การใช้สารเคมีบางชนิดเพื่อปรับปรุงการติดผลของลองกอง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2538. Print.
สุจริต ส่วนไพโรจน์ . การใช้สารเคมีบางชนิดเพื่อปรับปรุงการติดผลของลองกอง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2538.