ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้รูปร่างที่แปรเปลี่ยนของโรติเฟอร์น้ำจืด (Br.calyciflorus) เป็นเครื่องวัดคุณภาพน้ำ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้รูปร่างที่แปรเปลี่ยนของโรติเฟอร์น้ำจืด (Br.calyciflorus) เป็นเครื่องวัดคุณภาพน้ำ
นักวิจัย : บัญญัติ มนเทียรอาสน์ , พิมพร มนเทียรอาสน์
คำค้น : Brcalyciflorus,รูปร่างที่แปรเปลี่ยน,เครื่องวัดคุณภาพน้ำ,โรติเฟอร์น้ำจืด
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
บัญญัติ มนเทียรอาสน์ , พิมพร มนเทียรอาสน์ . (2536). การใช้รูปร่างที่แปรเปลี่ยนของโรติเฟอร์น้ำจืด (Br.calyciflorus) เป็นเครื่องวัดคุณภาพน้ำ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
บัญญัติ มนเทียรอาสน์ , พิมพร มนเทียรอาสน์ . 2536. "การใช้รูปร่างที่แปรเปลี่ยนของโรติเฟอร์น้ำจืด (Br.calyciflorus) เป็นเครื่องวัดคุณภาพน้ำ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
บัญญัติ มนเทียรอาสน์ , พิมพร มนเทียรอาสน์ . "การใช้รูปร่างที่แปรเปลี่ยนของโรติเฟอร์น้ำจืด (Br.calyciflorus) เป็นเครื่องวัดคุณภาพน้ำ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2536. Print.
บัญญัติ มนเทียรอาสน์ , พิมพร มนเทียรอาสน์ . การใช้รูปร่างที่แปรเปลี่ยนของโรติเฟอร์น้ำจืด (Br.calyciflorus) เป็นเครื่องวัดคุณภาพน้ำ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2536.