ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจและศึกษาชีววิทยาของแมลงวันผลไม้ทำลายหน่อไม้ไผ่ในภาคใต้ประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจและศึกษาชีววิทยาของแมลงวันผลไม้ทำลายหน่อไม้ไผ่ในภาคใต้ประเทศไทย
นักวิจัย : สุรไกร เพิ่มคำ , สุระพงศ์ สายบุญ
คำค้น : ภาคใต้ประเทศไทย,ศึกษาชีววิทยา,แมลงวันผลไม้ทำลายหน่อไม้ไผ่
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรไกร เพิ่มคำ , สุระพงศ์ สายบุญ . (2540). การสำรวจและศึกษาชีววิทยาของแมลงวันผลไม้ทำลายหน่อไม้ไผ่ในภาคใต้ประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุรไกร เพิ่มคำ , สุระพงศ์ สายบุญ . 2540. "การสำรวจและศึกษาชีววิทยาของแมลงวันผลไม้ทำลายหน่อไม้ไผ่ในภาคใต้ประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุรไกร เพิ่มคำ , สุระพงศ์ สายบุญ . "การสำรวจและศึกษาชีววิทยาของแมลงวันผลไม้ทำลายหน่อไม้ไผ่ในภาคใต้ประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2540. Print.
สุรไกร เพิ่มคำ , สุระพงศ์ สายบุญ . การสำรวจและศึกษาชีววิทยาของแมลงวันผลไม้ทำลายหน่อไม้ไผ่ในภาคใต้ประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2540.