ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพของมวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff) ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพของมวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff) ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
นักวิจัย : นุชรีย์ ศิริ
คำค้น : Eocanthecona,furcellata,Wolff,ควบคุมแมลงศัตรูพืช,มวนพิฆาต
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นุชรีย์ ศิริ . (2543). ประสิทธิภาพของมวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff) ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นุชรีย์ ศิริ . 2543. "ประสิทธิภาพของมวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff) ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นุชรีย์ ศิริ . "ประสิทธิภาพของมวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff) ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2543. Print.
นุชรีย์ ศิริ . ประสิทธิภาพของมวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff) ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2543.