ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีการจุ่มหัวนมที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรโคนมไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีการจุ่มหัวนมที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรโคนมไทย
นักวิจัย : ประสาน ตังควัฒนา , สิริขจร ตังควัฒนา
คำค้น : การจุ่มหัวนม,เกษตรกรโคนมไทย
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประสาน ตังควัฒนา , สิริขจร ตังควัฒนา . (2543). วิธีการจุ่มหัวนมที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรโคนมไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประสาน ตังควัฒนา , สิริขจร ตังควัฒนา . 2543. "วิธีการจุ่มหัวนมที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรโคนมไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประสาน ตังควัฒนา , สิริขจร ตังควัฒนา . "วิธีการจุ่มหัวนมที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรโคนมไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2543. Print.
ประสาน ตังควัฒนา , สิริขจร ตังควัฒนา . วิธีการจุ่มหัวนมที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรโคนมไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2543.