ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมหาหงส์ (Hedychium Coronarium J.Koenig)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมหาหงส์ (Hedychium Coronarium J.Koenig)
นักวิจัย : อรัญญา พิมพ์มงคล
คำค้น : Coronarium,Hedychium,JKoenig,การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมหาหงส์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การทำวิจัยครั้งนี้ได้เลือกมหาหงส์ มาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เนื่องจากมีประโยชน์ในด้านเภสัชวิทยา คือ แก้ต่อมทอนซิลอักเสบ น้ำคั้นใช้ทาแผลบวม บำรุงกำลัง บำรุงไต จึงเป็นพืชที่น่าสนใจศึกษาเพื่อในอนาคตจะใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาหรือสารเคมีต่อไป

บรรณานุกรม :
อรัญญา พิมพ์มงคล . (2546). การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมหาหงส์ (Hedychium Coronarium J.Koenig).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อรัญญา พิมพ์มงคล . 2546. "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมหาหงส์ (Hedychium Coronarium J.Koenig)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อรัญญา พิมพ์มงคล . "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมหาหงส์ (Hedychium Coronarium J.Koenig)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546. Print.
อรัญญา พิมพ์มงคล . การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมหาหงส์ (Hedychium Coronarium J.Koenig). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2546.