ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรรมวิธีที่เหมาะสมในการสกัดไขมันจากตับปลาทูน่า

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กรรมวิธีที่เหมาะสมในการสกัดไขมันจากตับปลาทูน่า
นักวิจัย : มุทิตา มีนุ่น , เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล
คำค้น : ตับปลาทูน่า,สกัดไขมัน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มุทิตา มีนุ่น , เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล . (2541). กรรมวิธีที่เหมาะสมในการสกัดไขมันจากตับปลาทูน่า.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
มุทิตา มีนุ่น , เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล . 2541. "กรรมวิธีที่เหมาะสมในการสกัดไขมันจากตับปลาทูน่า".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
มุทิตา มีนุ่น , เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล . "กรรมวิธีที่เหมาะสมในการสกัดไขมันจากตับปลาทูน่า."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2541. Print.
มุทิตา มีนุ่น , เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล . กรรมวิธีที่เหมาะสมในการสกัดไขมันจากตับปลาทูน่า. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2541.