ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำโปรตีนที่แยกได้จากวัสดุเศษเหลือปลา ไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำโปรตีนที่แยกได้จากวัสดุเศษเหลือปลา ไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว
นักวิจัย : เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล
คำค้น : การนำโปรตีนที่แยก,ผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว,วัสดุเศษเหลือปลา
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล . (2541). การนำโปรตีนที่แยกได้จากวัสดุเศษเหลือปลา ไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล . 2541. "การนำโปรตีนที่แยกได้จากวัสดุเศษเหลือปลา ไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล . "การนำโปรตีนที่แยกได้จากวัสดุเศษเหลือปลา ไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2541. Print.
เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล . การนำโปรตีนที่แยกได้จากวัสดุเศษเหลือปลา ไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2541.