ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของเมทิลพาราไธออนต่อกระบวนการสร้างเชื้ออสุจิในหนูขาว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของเมทิลพาราไธออนต่อกระบวนการสร้างเชื้ออสุจิในหนูขาว
นักวิจัย : วิบูลย์ ฤทธิทิศ
คำค้น : หนูขาว,เชื้ออสุจิ,เมทิลพาราไธออนต่อกระบวน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิบูลย์ ฤทธิทิศ . (2535). ผลของเมทิลพาราไธออนต่อกระบวนการสร้างเชื้ออสุจิในหนูขาว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิบูลย์ ฤทธิทิศ . 2535. "ผลของเมทิลพาราไธออนต่อกระบวนการสร้างเชื้ออสุจิในหนูขาว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิบูลย์ ฤทธิทิศ . "ผลของเมทิลพาราไธออนต่อกระบวนการสร้างเชื้ออสุจิในหนูขาว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2535. Print.
วิบูลย์ ฤทธิทิศ . ผลของเมทิลพาราไธออนต่อกระบวนการสร้างเชื้ออสุจิในหนูขาว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2535.