ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเบื้องต้นของเอนไซม์ กลูโคส-6 ฟอสเฟต ดี ไฮ- โดรจีเนส และ 6-ฟอสโฟกลูโคเนต ดีไฮโดรจีเนสในปาล์ม น้ำมัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเบื้องต้นของเอนไซม์ กลูโคส-6 ฟอสเฟต ดี ไฮ- โดรจีเนส และ 6-ฟอสโฟกลูโคเนต ดีไฮโดรจีเนสในปาล์ม น้ำมัน
นักวิจัย : ประภาพร อุทารพันธุ์
คำค้น : 6ฟอสโฟกลูโคเนต,กลูโคส6,ดีไฮโดรจีเนส,น้ำมัน,ปาล์ม,ฟอสเฟต,เบื้องต้น,เอนไซม์,โดรจีเนส
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประภาพร อุทารพันธุ์ . (). การศึกษาเบื้องต้นของเอนไซม์ กลูโคส-6 ฟอสเฟต ดี ไฮ- โดรจีเนส และ 6-ฟอสโฟกลูโคเนต ดีไฮโดรจีเนสในปาล์ม น้ำมัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประภาพร อุทารพันธุ์ . . "การศึกษาเบื้องต้นของเอนไซม์ กลูโคส-6 ฟอสเฟต ดี ไฮ- โดรจีเนส และ 6-ฟอสโฟกลูโคเนต ดีไฮโดรจีเนสในปาล์ม น้ำมัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประภาพร อุทารพันธุ์ . "การศึกษาเบื้องต้นของเอนไซม์ กลูโคส-6 ฟอสเฟต ดี ไฮ- โดรจีเนส และ 6-ฟอสโฟกลูโคเนต ดีไฮโดรจีเนสในปาล์ม น้ำมัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ประภาพร อุทารพันธุ์ . การศึกษาเบื้องต้นของเอนไซม์ กลูโคส-6 ฟอสเฟต ดี ไฮ- โดรจีเนส และ 6-ฟอสโฟกลูโคเนต ดีไฮโดรจีเนสในปาล์ม น้ำมัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .