ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ และครอบครัวใน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ และครอบครัวใน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
นักวิจัย : สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง , สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ , เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ , พัชรียา ไชยลังกา
คำค้น : ครอบครัว,จังหวัด,ชายแดนภาคใต้,บริการสุขภาพ,ผู้สูงอายุ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการศึกษาผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 5 จังหวัดภาคใต้ คือ นราธิวาส, ปัตตานี, สตูล, สงขลา, ยะลา ในช่วงตุลาคม 2543-กันยายน 2544

บรรณานุกรม :
สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง , สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ , เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ , พัชรียา ไชยลังกา . (2544). ความต้องการบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ และครอบครัวใน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง , สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ , เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ , พัชรียา ไชยลังกา . 2544. "ความต้องการบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ และครอบครัวใน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง , สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ , เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ , พัชรียา ไชยลังกา . "ความต้องการบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ และครอบครัวใน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544. Print.
สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง , สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ , เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ , พัชรียา ไชยลังกา . ความต้องการบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ และครอบครัวใน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2544.