ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาจีน MHC ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และการแสดงออกของแอนติเจน HLA บนเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาจีน MHC ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และการแสดงออกของแอนติเจน HLA บนเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี
นักวิจัย : อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ , กัญญลักษณ์ ชัยคำภา , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , บรรจบ ศรีภา , อนุชา พัวไพโรจน์ , จริยา หาญวจนวงศ์ , จินตนา พัวไพโรจน์ , ทิพยา เอกลักษณานันท์ , อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ , ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์
คำค้น : การแสดงออก,บนเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี,ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี,แอนติเจน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ , กัญญลักษณ์ ชัยคำภา , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , บรรจบ ศรีภา , อนุชา พัวไพโรจน์ , จริยา หาญวจนวงศ์ , จินตนา พัวไพโรจน์ , ทิพยา เอกลักษณานันท์ , อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ , ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ . (2543). การศึกษาจีน MHC ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และการแสดงออกของแอนติเจน HLA บนเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ , กัญญลักษณ์ ชัยคำภา , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , บรรจบ ศรีภา , อนุชา พัวไพโรจน์ , จริยา หาญวจนวงศ์ , จินตนา พัวไพโรจน์ , ทิพยา เอกลักษณานันท์ , อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ , ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ . 2543. "การศึกษาจีน MHC ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และการแสดงออกของแอนติเจน HLA บนเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ , กัญญลักษณ์ ชัยคำภา , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , บรรจบ ศรีภา , อนุชา พัวไพโรจน์ , จริยา หาญวจนวงศ์ , จินตนา พัวไพโรจน์ , ทิพยา เอกลักษณานันท์ , อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ , ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ . "การศึกษาจีน MHC ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และการแสดงออกของแอนติเจน HLA บนเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2543. Print.
อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ , กัญญลักษณ์ ชัยคำภา , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , บรรจบ ศรีภา , อนุชา พัวไพโรจน์ , จริยา หาญวจนวงศ์ , จินตนา พัวไพโรจน์ , ทิพยา เอกลักษณานันท์ , อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ , ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ . การศึกษาจีน MHC ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และการแสดงออกของแอนติเจน HLA บนเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2543.