ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มุมมองของสตรีและบุรุษเรื่องความรุนแรงต่อภรรยาและบริการทางสุขภาพ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มุมมองของสตรีและบุรุษเรื่องความรุนแรงต่อภรรยาและบริการทางสุขภาพ
นักวิจัย : เกสรา ศรีพิชญาการ , นันทพร แสนศิริพันธ์ , สุกัญญา ปริสัญญกุล
คำค้น : บริการทางสุขภาพ,บุรุษเรื่องความรุนแรงต่อภรรยา,มุมมอง
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะใน 2 จังหวัดภาคเหนือตอนบนและตอนล่างโดยครอบคลุมทั้งในเขตตัวเมือง และชนบท เป็นการสำรวจในสตรีและบุรุษวัยผู้ใหญ่ที่อาจมีหรือไม่มีประสบการณ์ในการเป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำความรุนแรง

บรรณานุกรม :
เกสรา ศรีพิชญาการ , นันทพร แสนศิริพันธ์ , สุกัญญา ปริสัญญกุล . (2547). มุมมองของสตรีและบุรุษเรื่องความรุนแรงต่อภรรยาและบริการทางสุขภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เกสรา ศรีพิชญาการ , นันทพร แสนศิริพันธ์ , สุกัญญา ปริสัญญกุล . 2547. "มุมมองของสตรีและบุรุษเรื่องความรุนแรงต่อภรรยาและบริการทางสุขภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เกสรา ศรีพิชญาการ , นันทพร แสนศิริพันธ์ , สุกัญญา ปริสัญญกุล . "มุมมองของสตรีและบุรุษเรื่องความรุนแรงต่อภรรยาและบริการทางสุขภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. Print.
เกสรา ศรีพิชญาการ , นันทพร แสนศิริพันธ์ , สุกัญญา ปริสัญญกุล . มุมมองของสตรีและบุรุษเรื่องความรุนแรงต่อภรรยาและบริการทางสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2547.