ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาบทบาทแม่ชีไทยในการสร้างเสริมสุขภาพด้านจิตวิญญาณในสังคมอีสาน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทบาทแม่ชีไทยในการสร้างเสริมสุขภาพด้านจิตวิญญาณในสังคมอีสาน
นักวิจัย : กฤตยา แสวงเจริญ , ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์ , สมพร รุ่งเรืองกลกิจ , จินตนา ลี้ละไกรวรรณ
คำค้น : บทบาทแม่ชีไทย,สังคมอีสาน,เสริมสุขภาพด้านจิตวิญญาณ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบทบาทของแม่ชีไทย ประกอบด้วย พระภิกษุสงฆ์ ประชาชน รวมทั้งนักวิชาการ

บรรณานุกรม :
กฤตยา แสวงเจริญ , ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์ , สมพร รุ่งเรืองกลกิจ , จินตนา ลี้ละไกรวรรณ . (2552). การพัฒนาบทบาทแม่ชีไทยในการสร้างเสริมสุขภาพด้านจิตวิญญาณในสังคมอีสาน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กฤตยา แสวงเจริญ , ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์ , สมพร รุ่งเรืองกลกิจ , จินตนา ลี้ละไกรวรรณ . 2552. "การพัฒนาบทบาทแม่ชีไทยในการสร้างเสริมสุขภาพด้านจิตวิญญาณในสังคมอีสาน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กฤตยา แสวงเจริญ , ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์ , สมพร รุ่งเรืองกลกิจ , จินตนา ลี้ละไกรวรรณ . "การพัฒนาบทบาทแม่ชีไทยในการสร้างเสริมสุขภาพด้านจิตวิญญาณในสังคมอีสาน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
กฤตยา แสวงเจริญ , ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์ , สมพร รุ่งเรืองกลกิจ , จินตนา ลี้ละไกรวรรณ . การพัฒนาบทบาทแม่ชีไทยในการสร้างเสริมสุขภาพด้านจิตวิญญาณในสังคมอีสาน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.