ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องแบบเป็นองค์รวม สำหรับผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องแบบเป็นองค์รวม สำหรับผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
นักวิจัย : อัมพรพรรณ ธีรานุตร , ดลวิวัฒน์ แสนโสม , นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ , ปัทมา สุริต , วาสนา รวยสูงเนิน
คำค้น : การดูแลต่อเนื่องแบบ,ผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง,องค์รวม,โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนารูปแบบการดูแลอย่างต่อเนื่องแบบเป็นองค์รวม สำหรับผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง ทำการศึกษาในโรงพยาบาลศูนย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 แห่ง

บรรณานุกรม :
อัมพรพรรณ ธีรานุตร , ดลวิวัฒน์ แสนโสม , นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ , ปัทมา สุริต , วาสนา รวยสูงเนิน . (2551). การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องแบบเป็นองค์รวม สำหรับผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อัมพรพรรณ ธีรานุตร , ดลวิวัฒน์ แสนโสม , นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ , ปัทมา สุริต , วาสนา รวยสูงเนิน . 2551. "การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องแบบเป็นองค์รวม สำหรับผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อัมพรพรรณ ธีรานุตร , ดลวิวัฒน์ แสนโสม , นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ , ปัทมา สุริต , วาสนา รวยสูงเนิน . "การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องแบบเป็นองค์รวม สำหรับผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
อัมพรพรรณ ธีรานุตร , ดลวิวัฒน์ แสนโสม , นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ , ปัทมา สุริต , วาสนา รวยสูงเนิน . การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องแบบเป็นองค์รวม สำหรับผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.