ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาศักยภาพพ่อแม่เพื่อสอนเรื่องเพศให้กับลูก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาศักยภาพพ่อแม่เพื่อสอนเรื่องเพศให้กับลูก
นักวิจัย : สุรีย์พร กฤษเจริญ , กัญจนี พลอินทร์ , ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ , เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย
คำค้น : พ่อแม่,สอนเรื่องเพศให้กับลูก
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพพ่อแม่เพื่อสอนเรื่องเพศให้กับลูก และเปรียบเทียบศักยภาพพ่อแม่ในการสอนเรื่องเพศให้กับลูกระหว่างก่อนและหลังการพัฒนา

บรรณานุกรม :
สุรีย์พร กฤษเจริญ , กัญจนี พลอินทร์ , ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ , เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย . (2551). การพัฒนาศักยภาพพ่อแม่เพื่อสอนเรื่องเพศให้กับลูก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุรีย์พร กฤษเจริญ , กัญจนี พลอินทร์ , ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ , เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย . 2551. "การพัฒนาศักยภาพพ่อแม่เพื่อสอนเรื่องเพศให้กับลูก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุรีย์พร กฤษเจริญ , กัญจนี พลอินทร์ , ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ , เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย . "การพัฒนาศักยภาพพ่อแม่เพื่อสอนเรื่องเพศให้กับลูก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
สุรีย์พร กฤษเจริญ , กัญจนี พลอินทร์ , ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ , เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย . การพัฒนาศักยภาพพ่อแม่เพื่อสอนเรื่องเพศให้กับลูก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.