ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเคลือบผิวโลหะด้วยฟิล์มเพชรในการทำหัวกรอสำหรับงานทันตกรรม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเคลือบผิวโลหะด้วยฟิล์มเพชรในการทำหัวกรอสำหรับงานทันตกรรม
นักวิจัย : นภา สุขใจ , วิทยา อมรกิจบำรุง
คำค้น : การเคลือบผิวโลหะ,งานทันตกรรม,ทำหัวกรอ,ฟิล์มเพชร
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาการเคลือบผิวโลหะด้วยฟิล์มเพชร ในการทำหัวกรอสำหรับงานทันตกรรม

บรรณานุกรม :
นภา สุขใจ , วิทยา อมรกิจบำรุง . (). การเคลือบผิวโลหะด้วยฟิล์มเพชรในการทำหัวกรอสำหรับงานทันตกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นภา สุขใจ , วิทยา อมรกิจบำรุง . . "การเคลือบผิวโลหะด้วยฟิล์มเพชรในการทำหัวกรอสำหรับงานทันตกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นภา สุขใจ , วิทยา อมรกิจบำรุง . "การเคลือบผิวโลหะด้วยฟิล์มเพชรในการทำหัวกรอสำหรับงานทันตกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
นภา สุขใจ , วิทยา อมรกิจบำรุง . การเคลือบผิวโลหะด้วยฟิล์มเพชรในการทำหัวกรอสำหรับงานทันตกรรม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .