ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดตามระยะยาวในกลุ่มศึกษากลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดตามระยะยาวในกลุ่มศึกษากลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1
นักวิจัย : อมร รอดคล้าย
คำค้น : การติดตาม,จังหวัดสงขลา,ศึกษากลุ่มเสี่ยงต่อ,หลอดเลือด,หัวใจ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาการติดตามระยะยาวในกลุ่มศึกษากลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1

บรรณานุกรม :
อมร รอดคล้าย . (2549). การติดตามระยะยาวในกลุ่มศึกษากลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อมร รอดคล้าย . 2549. "การติดตามระยะยาวในกลุ่มศึกษากลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อมร รอดคล้าย . "การติดตามระยะยาวในกลุ่มศึกษากลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
อมร รอดคล้าย . การติดตามระยะยาวในกลุ่มศึกษากลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.