ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอดของโรคเบต้าธาลัสซีเมีย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอดของโรคเบต้าธาลัสซีเมีย
นักวิจัย : สายศิริ มีระเสน , ดาวัลย์ ฉิมภู่
คำค้น : การตรวจวินิจฉัยทารก,ครรภ์,โรคเบต้าธาลัสซีเมีย
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สามารถพัฒนาเทคนิคการตรวจยีนธาลัสซีเมียและยีนฮีโมโกลบินอีจากดีเอ็นเอของทารกในครรภ์ในน้ำเลือดมารดาได้

บรรณานุกรม :
สายศิริ มีระเสน , ดาวัลย์ ฉิมภู่ . (2548). การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอดของโรคเบต้าธาลัสซีเมีย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สายศิริ มีระเสน , ดาวัลย์ ฉิมภู่ . 2548. "การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอดของโรคเบต้าธาลัสซีเมีย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สายศิริ มีระเสน , ดาวัลย์ ฉิมภู่ . "การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอดของโรคเบต้าธาลัสซีเมีย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
สายศิริ มีระเสน , ดาวัลย์ ฉิมภู่ . การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอดของโรคเบต้าธาลัสซีเมีย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.