ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนพลศาสตร์ ของยาไอทราโคนาโซล ที่เกิดจากยาลดกรด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนพลศาสตร์ ของยาไอทราโคนาโซล ที่เกิดจากยาลดกรด
นักวิจัย : มนุพัศ โลหิตนาวี , อรรัตน์ โลหิตนาวี
คำค้น : ทางเภสัชจลนพลศาสตร์,ที่เกิด,ยาลดกรด,ยาไอทราโคนาโซล
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
มนุพัศ โลหิตนาวี , อรรัตน์ โลหิตนาวี . (2544). การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนพลศาสตร์ ของยาไอทราโคนาโซล ที่เกิดจากยาลดกรด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
มนุพัศ โลหิตนาวี , อรรัตน์ โลหิตนาวี . 2544. "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนพลศาสตร์ ของยาไอทราโคนาโซล ที่เกิดจากยาลดกรด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
มนุพัศ โลหิตนาวี , อรรัตน์ โลหิตนาวี . "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนพลศาสตร์ ของยาไอทราโคนาโซล ที่เกิดจากยาลดกรด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544. Print.
มนุพัศ โลหิตนาวี , อรรัตน์ โลหิตนาวี . การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนพลศาสตร์ ของยาไอทราโคนาโซล ที่เกิดจากยาลดกรด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2544.