ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตแป้งอะคริลาไมด์ เพื่อเป็นสารช่วยแตกตัวในตำรับยาเม็ด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตแป้งอะคริลาไมด์ เพื่อเป็นสารช่วยแตกตัวในตำรับยาเม็ด
นักวิจัย : อนงค์ วิศวรุ่งโรจน์
คำค้น : ตำรับยาเม็ด,สารช่วยแตกตัว,แป้งอะคริลาไมด์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อนงค์ วิศวรุ่งโรจน์ . (2545). การผลิตแป้งอะคริลาไมด์ เพื่อเป็นสารช่วยแตกตัวในตำรับยาเม็ด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนงค์ วิศวรุ่งโรจน์ . 2545. "การผลิตแป้งอะคริลาไมด์ เพื่อเป็นสารช่วยแตกตัวในตำรับยาเม็ด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนงค์ วิศวรุ่งโรจน์ . "การผลิตแป้งอะคริลาไมด์ เพื่อเป็นสารช่วยแตกตัวในตำรับยาเม็ด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545. Print.
อนงค์ วิศวรุ่งโรจน์ . การผลิตแป้งอะคริลาไมด์ เพื่อเป็นสารช่วยแตกตัวในตำรับยาเม็ด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2545.