ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การถ่ายโอนยีนเข้าสู่กล้วยไม้เศรษฐกิจ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การถ่ายโอนยีนเข้าสู่กล้วยไม้เศรษฐกิจ
นักวิจัย : เกษม อัศวตรีรัตนกุล , พรรณี อัศวตรีรัตนกุล
คำค้น : การถ่ายโอนยีนเข้าสู่กล้วยไม้เศรษฐกิจ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
เกษม อัศวตรีรัตนกุล , พรรณี อัศวตรีรัตนกุล . (2544). การถ่ายโอนยีนเข้าสู่กล้วยไม้เศรษฐกิจ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เกษม อัศวตรีรัตนกุล , พรรณี อัศวตรีรัตนกุล . 2544. "การถ่ายโอนยีนเข้าสู่กล้วยไม้เศรษฐกิจ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เกษม อัศวตรีรัตนกุล , พรรณี อัศวตรีรัตนกุล . "การถ่ายโอนยีนเข้าสู่กล้วยไม้เศรษฐกิจ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544. Print.
เกษม อัศวตรีรัตนกุล , พรรณี อัศวตรีรัตนกุล . การถ่ายโอนยีนเข้าสู่กล้วยไม้เศรษฐกิจ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2544.