ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแยก การทำให้บริสุทธิ์ และการศึกษาหาลักษณะโครงสร้างทางเคมีของไซเดอโรฟอร์บางชนิดในประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแยก การทำให้บริสุทธิ์ และการศึกษาหาลักษณะโครงสร้างทางเคมีของไซเดอโรฟอร์บางชนิดในประเทศไทย
นักวิจัย : เฉลิม เรืองวิริยะชัย
คำค้น : การทำให้บริสุทธิ์,การแยก,ทางเคมี,ประเทศไทย,หาลักษณะ,ไซเดอโรฟอร์บาง
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
เฉลิม เรืองวิริยะชัย . (2540). การแยก การทำให้บริสุทธิ์ และการศึกษาหาลักษณะโครงสร้างทางเคมีของไซเดอโรฟอร์บางชนิดในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เฉลิม เรืองวิริยะชัย . 2540. "การแยก การทำให้บริสุทธิ์ และการศึกษาหาลักษณะโครงสร้างทางเคมีของไซเดอโรฟอร์บางชนิดในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เฉลิม เรืองวิริยะชัย . "การแยก การทำให้บริสุทธิ์ และการศึกษาหาลักษณะโครงสร้างทางเคมีของไซเดอโรฟอร์บางชนิดในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2540. Print.
เฉลิม เรืองวิริยะชัย . การแยก การทำให้บริสุทธิ์ และการศึกษาหาลักษณะโครงสร้างทางเคมีของไซเดอโรฟอร์บางชนิดในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2540.