ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมสารช่วยเอนกประสงค์ชนิดใหม่สำหรับผลิตยาเม็ดจากแป้งมันสำปะหลัง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมสารช่วยเอนกประสงค์ชนิดใหม่สำหรับผลิตยาเม็ดจากแป้งมันสำปะหลัง
นักวิจัย : จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ , บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ , ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา , ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์
คำค้น : ผลิตยาเม็ด,สารช่วยเอนกประสงค์,แป้งมันสำปะหลัง
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ประสงค์จะพัฒนาสารช่วยเอนกประสงค์จากแป้ง ซึ่งเป็นวัตถุดิบในประเทศ

บรรณานุกรม :
จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ , บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ , ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา , ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ . (2549). การเตรียมสารช่วยเอนกประสงค์ชนิดใหม่สำหรับผลิตยาเม็ดจากแป้งมันสำปะหลัง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ , บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ , ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา , ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ . 2549. "การเตรียมสารช่วยเอนกประสงค์ชนิดใหม่สำหรับผลิตยาเม็ดจากแป้งมันสำปะหลัง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ , บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ , ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา , ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ . "การเตรียมสารช่วยเอนกประสงค์ชนิดใหม่สำหรับผลิตยาเม็ดจากแป้งมันสำปะหลัง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ , บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ , ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา , ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ . การเตรียมสารช่วยเอนกประสงค์ชนิดใหม่สำหรับผลิตยาเม็ดจากแป้งมันสำปะหลัง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.