ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์กลุ่มอินทรีย์คาร์บอนและกลุ่มธาตุคาร์บอน ในตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยเครื่องอิลิเมนทอล อนาไลเซอร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีวิเคราะห์กลุ่มอินทรีย์คาร์บอนและกลุ่มธาตุคาร์บอน ในตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยเครื่องอิลิเมนทอล อนาไลเซอร์
นักวิจัย : นเรศ เชื้อสุวรรณ
คำค้น : กลุ่มธาตุคาร์บอน,ฝุ่นละอองขนาดเล็ก,วิเคราะห์กลุ่มอินทรีย์คาร์บอน,อนาไลเซอร์,เครื่องอิลิเมนทอล
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาองค์ประกอบของสารคาร์บอนในตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศ จากสองพื้นที่ที่มีระดับความเข้มข้นต่างกัน คือ ตัวอย่างฝุ่นละอองของกรุงเทพมหานคร ที่มีปริมาณฝุ่นละอองสูง และเทศบาลนครราชสีมาที่มีปริมาณฝุ่นละอองต่ำกว่า

บรรณานุกรม :
นเรศ เชื้อสุวรรณ . (2549). การพัฒนาวิธีวิเคราะห์กลุ่มอินทรีย์คาร์บอนและกลุ่มธาตุคาร์บอน ในตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยเครื่องอิลิเมนทอล อนาไลเซอร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นเรศ เชื้อสุวรรณ . 2549. "การพัฒนาวิธีวิเคราะห์กลุ่มอินทรีย์คาร์บอนและกลุ่มธาตุคาร์บอน ในตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยเครื่องอิลิเมนทอล อนาไลเซอร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นเรศ เชื้อสุวรรณ . "การพัฒนาวิธีวิเคราะห์กลุ่มอินทรีย์คาร์บอนและกลุ่มธาตุคาร์บอน ในตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยเครื่องอิลิเมนทอล อนาไลเซอร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
นเรศ เชื้อสุวรรณ . การพัฒนาวิธีวิเคราะห์กลุ่มอินทรีย์คาร์บอนและกลุ่มธาตุคาร์บอน ในตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยเครื่องอิลิเมนทอล อนาไลเซอร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.