ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เภสัชจลนพลศาสตร์ของคลอร์เฮกซิดีนในน้ำลาย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เภสัชจลนพลศาสตร์ของคลอร์เฮกซิดีนในน้ำลาย
นักวิจัย : สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์ , สิทธิชัย ขุนทองแก้ว
คำค้น : คลอร์เฮกซิดีน,น้ำลาย,เภสัชจลนพลศาสตร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์ , สิทธิชัย ขุนทองแก้ว . (2538). เภสัชจลนพลศาสตร์ของคลอร์เฮกซิดีนในน้ำลาย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์ , สิทธิชัย ขุนทองแก้ว . 2538. "เภสัชจลนพลศาสตร์ของคลอร์เฮกซิดีนในน้ำลาย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์ , สิทธิชัย ขุนทองแก้ว . "เภสัชจลนพลศาสตร์ของคลอร์เฮกซิดีนในน้ำลาย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2538. Print.
สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์ , สิทธิชัย ขุนทองแก้ว . เภสัชจลนพลศาสตร์ของคลอร์เฮกซิดีนในน้ำลาย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2538.