ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

น้ำมันหอมระเหยจากดอกกันเกรา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : น้ำมันหอมระเหยจากดอกกันเกรา
นักวิจัย : สุดารัตน์ หอมหวล , นิธิมา สุทธิพันธุ์ , อารี วังมณีรัตน์
คำค้น : ดอกกันเกรา,น้ำมันหอมระเหย
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากดอกกันเกรา (Fragrea fragrance Roxb) และนำสารสกัดไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี

บรรณานุกรม :
สุดารัตน์ หอมหวล , นิธิมา สุทธิพันธุ์ , อารี วังมณีรัตน์ . (2542). น้ำมันหอมระเหยจากดอกกันเกรา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุดารัตน์ หอมหวล , นิธิมา สุทธิพันธุ์ , อารี วังมณีรัตน์ . 2542. "น้ำมันหอมระเหยจากดอกกันเกรา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุดารัตน์ หอมหวล , นิธิมา สุทธิพันธุ์ , อารี วังมณีรัตน์ . "น้ำมันหอมระเหยจากดอกกันเกรา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2542. Print.
สุดารัตน์ หอมหวล , นิธิมา สุทธิพันธุ์ , อารี วังมณีรัตน์ . น้ำมันหอมระเหยจากดอกกันเกรา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2542.