ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาคุณสมบัติในการเป็นสารยึดเกาะ และสารช่วยแตกกระจายตัวของแป้งจากเดือย เผือก มันเทศ และเมล็ดทุเรียน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาคุณสมบัติในการเป็นสารยึดเกาะ และสารช่วยแตกกระจายตัวของแป้งจากเดือย เผือก มันเทศ และเมล็ดทุเรียน
นักวิจัย : สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ , สนั่น ศุภธีรสกุล , นฤบดี ผดุงสมบัติ , วิชาญ เกตุจินดา , จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ , ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง
คำค้น : มันเทศ,ศึกษาคุณสมบัติ,สารช่วยแตกกระจายตัว,สารยึดเกาะ,เดือย,เผือก,เมล็ดทุเรียน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ , สนั่น ศุภธีรสกุล , นฤบดี ผดุงสมบัติ , วิชาญ เกตุจินดา , จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ , ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง . (2541). ศึกษาคุณสมบัติในการเป็นสารยึดเกาะ และสารช่วยแตกกระจายตัวของแป้งจากเดือย เผือก มันเทศ และเมล็ดทุเรียน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ , สนั่น ศุภธีรสกุล , นฤบดี ผดุงสมบัติ , วิชาญ เกตุจินดา , จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ , ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง . 2541. "ศึกษาคุณสมบัติในการเป็นสารยึดเกาะ และสารช่วยแตกกระจายตัวของแป้งจากเดือย เผือก มันเทศ และเมล็ดทุเรียน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ , สนั่น ศุภธีรสกุล , นฤบดี ผดุงสมบัติ , วิชาญ เกตุจินดา , จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ , ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง . "ศึกษาคุณสมบัติในการเป็นสารยึดเกาะ และสารช่วยแตกกระจายตัวของแป้งจากเดือย เผือก มันเทศ และเมล็ดทุเรียน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2541. Print.
สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ , สนั่น ศุภธีรสกุล , นฤบดี ผดุงสมบัติ , วิชาญ เกตุจินดา , จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ , ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง . ศึกษาคุณสมบัติในการเป็นสารยึดเกาะ และสารช่วยแตกกระจายตัวของแป้งจากเดือย เผือก มันเทศ และเมล็ดทุเรียน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2541.