ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของพืชผักท้องถิ่นในภาคอีสาน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของพืชผักท้องถิ่นในภาคอีสาน
นักวิจัย : อารี วังมณีรัตน์ , พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ , นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข , ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
คำค้น : พืชผักท้องถิ่น,ภาคอีสาน,ฤทธิ์ต้านไวรัส
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการโดยการสกัดพืชผักพื้นบ้านที่มีในท้องถิ่นภาคอีสานและใช้รับประทาน แล้วศึกษาฤทธิ์ต้าน HSV โดยใช้ Plaque reduction assay

บรรณานุกรม :
อารี วังมณีรัตน์ , พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ , นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข , ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา . (2545). การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของพืชผักท้องถิ่นในภาคอีสาน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อารี วังมณีรัตน์ , พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ , นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข , ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา . 2545. "การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของพืชผักท้องถิ่นในภาคอีสาน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อารี วังมณีรัตน์ , พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ , นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข , ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา . "การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของพืชผักท้องถิ่นในภาคอีสาน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545. Print.
อารี วังมณีรัตน์ , พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ , นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข , ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา . การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของพืชผักท้องถิ่นในภาคอีสาน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2545.