ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมและสมบัติของวัสดุประกอบย่อยสลายทางชีวภาพของแป้งข้าวเจ้าและเส้นใยป่านศรนารายณ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมและสมบัติของวัสดุประกอบย่อยสลายทางชีวภาพของแป้งข้าวเจ้าและเส้นใยป่านศรนารายณ์
นักวิจัย : ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์ , กรรณิการ์ สหกะโร
คำค้น : วัสดุประกอบย่อยสลายทางชีวภาพ,เส้นใยป่านศรนารายณ์,แป้งข้าวเจ้า
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ศึกษาอุณหภูมิและความเร็วรอบสกรูของเครื่องเอกซทรูด ที่ใช้ในการเตรียมพลาสติกแป้ง 2. ศึกษาผลปริมาณกลีเซอรอลที่ใช้ในการเตรียมพลาสติกแป้ง ต่อความสามารถในการดูดซับความชื้น

บรรณานุกรม :
ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์ , กรรณิการ์ สหกะโร . (2551). การเตรียมและสมบัติของวัสดุประกอบย่อยสลายทางชีวภาพของแป้งข้าวเจ้าและเส้นใยป่านศรนารายณ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์ , กรรณิการ์ สหกะโร . 2551. "การเตรียมและสมบัติของวัสดุประกอบย่อยสลายทางชีวภาพของแป้งข้าวเจ้าและเส้นใยป่านศรนารายณ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์ , กรรณิการ์ สหกะโร . "การเตรียมและสมบัติของวัสดุประกอบย่อยสลายทางชีวภาพของแป้งข้าวเจ้าและเส้นใยป่านศรนารายณ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์ , กรรณิการ์ สหกะโร . การเตรียมและสมบัติของวัสดุประกอบย่อยสลายทางชีวภาพของแป้งข้าวเจ้าและเส้นใยป่านศรนารายณ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.