ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของสารสกัดเนื้อมะขามสุกต่อการสร้างเม็ดสี ในเซลล์ผิวหนังเพาะเลี้ยงที่ได้จากมนุษย์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของสารสกัดเนื้อมะขามสุกต่อการสร้างเม็ดสี ในเซลล์ผิวหนังเพาะเลี้ยงที่ได้จากมนุษย์
นักวิจัย : จารุภา วิโยชน์
คำค้น : มนุษย์,สารสกัดเนื้อมะขามสุกต่อ,เซลล์ผิวหนังเพาะเลี้ยงที่,เม็ดสี
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การประเมินผลของสารสกัดจากเนื้อมะขามสุกต่อการสร้างเม็ดสี และความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนัง

บรรณานุกรม :
จารุภา วิโยชน์ . (2551). ผลของสารสกัดเนื้อมะขามสุกต่อการสร้างเม็ดสี ในเซลล์ผิวหนังเพาะเลี้ยงที่ได้จากมนุษย์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จารุภา วิโยชน์ . 2551. "ผลของสารสกัดเนื้อมะขามสุกต่อการสร้างเม็ดสี ในเซลล์ผิวหนังเพาะเลี้ยงที่ได้จากมนุษย์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จารุภา วิโยชน์ . "ผลของสารสกัดเนื้อมะขามสุกต่อการสร้างเม็ดสี ในเซลล์ผิวหนังเพาะเลี้ยงที่ได้จากมนุษย์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
จารุภา วิโยชน์ . ผลของสารสกัดเนื้อมะขามสุกต่อการสร้างเม็ดสี ในเซลล์ผิวหนังเพาะเลี้ยงที่ได้จากมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.