ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการย่อย 2 การศึกษาฤทธิ์ต้านอาการต่อมลูกหมากโตของสารสกัดหยาบว่านมหาเมฆในหนูแรท : แผนการศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาสมุนไพรว่านมหาเมฆ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการย่อย 2 การศึกษาฤทธิ์ต้านอาการต่อมลูกหมากโตของสารสกัดหยาบว่านมหาเมฆในหนูแรท : แผนการศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาสมุนไพรว่านมหาเมฆ
นักวิจัย : นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ , พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์
คำค้น : ทางยาสมุนไพรว่านมหาเมฆ,ฤทธิ์ต้านอาการต่อมลูกหมากโต,สารสกัดหยาบว่านมหาเมฆ,หนูแรท
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาฤทธิ์ต้านอาการต่อมลูกหมากโตของสารสกัดหยาบว่านมหาเมฆในหนูแรท

บรรณานุกรม :
นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ , พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ . (2552). โครงการย่อย 2 การศึกษาฤทธิ์ต้านอาการต่อมลูกหมากโตของสารสกัดหยาบว่านมหาเมฆในหนูแรท : แผนการศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาสมุนไพรว่านมหาเมฆ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ , พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ . 2552. "โครงการย่อย 2 การศึกษาฤทธิ์ต้านอาการต่อมลูกหมากโตของสารสกัดหยาบว่านมหาเมฆในหนูแรท : แผนการศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาสมุนไพรว่านมหาเมฆ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ , พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ . "โครงการย่อย 2 การศึกษาฤทธิ์ต้านอาการต่อมลูกหมากโตของสารสกัดหยาบว่านมหาเมฆในหนูแรท : แผนการศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาสมุนไพรว่านมหาเมฆ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ , พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ . โครงการย่อย 2 การศึกษาฤทธิ์ต้านอาการต่อมลูกหมากโตของสารสกัดหยาบว่านมหาเมฆในหนูแรท : แผนการศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาสมุนไพรว่านมหาเมฆ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.